Wybór wykonawcy

dokument do pobrania

 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do dnia 04 czerwca 2018 w ramach Zapytania znak: PIPRIL-01/2018

dokument do pobrania

 

 

Szanowni Państwo, treść ogłoszenia została zmieniona

W załączonym do ogłoszenia pliku dokonano uzupełnienia treści preambuły w sekcji Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez powtórzenie w niej zawartego w karcie tytułowej Zapytania wskazania kodów CPV. Dokonane uzupełnienia nie mają wpływu na przedmiot ogłoszenia, ani na termin składania ofert.

zmieniony tekst ogłoszenia

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obejmującej usługę doradczą w zakresie przygotowania portalu IOB, dostawą oprogramowania do świadczenia usług, przygotowania i wdrożenia nowych 8 spakietyzowanych usług, przeprowadzenia działań promocyjnych oraz zarządzania projektem

pełna treść zapytania