Wybór wykonawcy

dokument do pobrania

 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do dnia 04 czerwca 2018 w ramach Zapytania znak: PIPRIL-01/2018

dokument do pobrania

 

 

Szanowni Państwo, treść ogłoszenia została zmieniona

W załączonym do ogłoszenia pliku dokonano uzupełnienia treści preambuły w sekcji Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez powtórzenie w niej zawartego w karcie tytułowej Zapytania wskazania kodów CPV. Dokonane uzupełnienia nie mają wpływu na przedmiot ogłoszenia, ani na termin składania ofert.

zmieniony tekst ogłoszenia

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obejmującej usługę doradczą w zakresie przygotowania portalu IOB, dostawą oprogramowania do świadczenia usług, przygotowania i wdrożenia nowych 8 spakietyzowanych usług, przeprowadzenia działań promocyjnych oraz zarządzania projektem

pełna treść zapytania

 

Polskie Kulinaria 2023

 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym” w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW dnia 2 -3 września 2023 roku, w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

Plakat A4 2023 2 
 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku, godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

loga
 
Polskie Kulinaria 2022
 
Polskie Kulinaria 2021

Kontakt

Zadzwoń do nas
+48 606-464-932

Napisz do nas
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Silni z Natury