Kontakt

Nazwa: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 65

NIP: 657 29 14 075

Regon: 260764109

Numer KRS: 0000504913

Kontakt: 
Alicja Stępień - Prezes Zarządu tel.606 464 932      
Joanna Karwacka - Sekretarz tel. 607 601 234