Kontakt

Nazwa: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 65

NIP: 657 29 14 075

Regon: 260764109

Numer KRS: 0000504913

Kontakt: 
Andrzej Hys - Prezes Zarządu tel. 609 903 509
Joanna Karwacka - Sekretarz tel. 607 601 234