Czy turystyka wiejska powinna zająć priorytetowe miejsce w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Świętokrzyskiego???

rot   rot 2

Na to pytanie szukano odpowiedzi 16 maja 2023r. podczas I sptkania konsultacyjnego w grupach warsztatowych, w których uczestniczyło 14 ekspertów- przedstawicieli JST, NGO, przedsiębiorców, studentów z UJK. W grupie tej jest reprezentant Oddziału Świetokrzyskiego Izby.

RUSTIK.LIVING LAB DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO to projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2026.

Głównym celem RUSTIK jest wspieranie podmiotów działających w społecznościach wiejskich oraz decydentów w kształtowaniu nowych strategii, inicjatyw i rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Projekt ma na celu rozwijanie metod, narzędzi i podejść, które są zorientowane na praktykę, gotowe do zastosowania i odzwierciedlające różne warunki ramowe i praktyki w całej Europie.

Konsorcjum składa się z 31 instytucji działających w 12 państwach europejskich.

Uczestnicy projektu RUSTIK będą realizować założenia projektu poprzez pogłębienie zrozumienia różnych funkcji obszarów wiejskich oraz ich potencjału rozwojowego i stojących przed nimi wyzwań (społeczno-ekonomicznych oraz związanych ze zmianami klimatu i rozwojem cyfryzacji).

 

 

Polskie Kulinaria 2023

 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym” w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW dnia 2 -3 września 2023 roku, w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

Plakat A4 2023 2 
 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku, godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

loga
 
Polskie Kulinaria 2022
 
Polskie Kulinaria 2021

Kontakt

Zadzwoń do nas
+48 606-464-932

Napisz do nas
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Silni z Natury