20220627 115102  20220627 120025

20220627 120553  

 

PORZĄDEK SPOTKANIA
w dniu 27 czerwca 2022 roku godzina 11.30

MIEJSCE: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30
wejście od ul. Wspólnej, sala Wzorcownia IV piętro.
II termin 11.30

A. Wystąpienie zaproszonych gości z Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności – „Krajowy Plan Strategiczny – możliwości wsparcia żywności wysokiej jakości po 2022 roku”.

B. Uroczyste wręczenie certyfikatów „Jakość Tradycja” nowym uczestnikom systemu

C. Otwarcie (ok. godz. 12.30) Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Izby.
1) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Izby.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Przerwa kawowa.
5) Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Izby przez Przewodniczącego Komisji Mandatowej.
6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Izby za 2021 rok – Izabella Byszewska, Prezes Zarządu Izby
7) Przedstawienie przez Zarząd Izby sprawozdania finansowego za rok 2021.
8) Sprawozdanie Rady Izby – Aleksander Bednarski, Przewodniczący Rady Izby.
9) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
10) Podjęcie uchwał o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie sprawozdań i udzieleniu absolutorium: Zarządowi, Radzie Izby i Sądowi Koleżeńskiemu.
11) Informacja Dariusza Goszczyńskiego, sekretarza Kapituły JT o aktualnym stanie systemu „Jakość Tradycja”.
12) Informacja o dalszych planach Izby w 2022 roku. Referują:
a. - Prezes Zarządu Izby – Izabella Byszewska
b. - Pełnomocnik Zarządu Izby – Grażyna Kurpińska
13) Informacja o działaniach w oddziałach regionalnych Izby – referują przedstawiciele Oddziałów.
14) Podjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15) Dyskusja.
16) Wolne, wnioski, zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Izby (przewidywane około godz. 15.30.

 

Polskie Kulinaria 2023

 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym” w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW dnia 2 -3 września 2023 roku, w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

Plakat A4 2023 2 
 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku, godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

loga
 
Polskie Kulinaria 2022
 
Polskie Kulinaria 2021

Kontakt

Zadzwoń do nas
+48 606-464-932

Napisz do nas
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Silni z Natury