grupa

10 czerwca 2021 roku odbyło się w Cisowie Zebranie Ogólne Członków Oddziału Izby zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Wśród zaproszonych gości oprócz członków naszej organizacji zaszczycił nas obecnością Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca. Podczas spotkania zaprezentowano działania Izby w 2020 roku oraz dokonano wyboru Zarządu i Rady Izby. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy znakomitej współpracy oraz kreatywnych działań w nowej kadencji 2021-2025r.


Skład Zarządu PIPRiLOŚ:
Alicja Stępień - prezes
Ireneusz Bęben - wiceprezes
Joanna Karwacka – członek

Skład Rady PIPRiLOŚ:
Andrzej Lewański - przewodniczący
Grażyna Borkowska - członek
Agnieszka Wierzbicka - Baxter - członek

 

1a  1b

1c   1d  grupa2  grupa1