Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek uświetnili spotkanie inaugurujące działalność Oddziału Świętokrzyskiego Polskiej Izby Produkuktu Regionalnego i Lokalnego.

W spotkaniu uczestniczyli także Izabella Byszewska i Jan Zwoliński Prezes i Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Prezes Izby Ireneusz Bęben oświadczył, że izba liczy 21 podmiotów gospodarczych, które postanowiły połączyć siły i zawiązać Izbę gospodarczą, która będzie reprezentowała ich interesy w zakresie prowadzonej działalności.

W swoim wystąpieniu oznajmił -

"Nasza izba posiada własną osobowość prawną i działa jako niezależna organizacja w strukturach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL). Nasi członkowie są automatycznie członkami PIPRiL.
Chcemy być partnerem w tworzeniu polityki regionalnej oraz aktywnie włączać się w bieżącą działalność związaną z rozwojem naszej branży.

Chcemy pozyskiwać fundusze na organizację lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz kampanii promocyjnych w kraju i za granicą.

Pragniemy aktywnie włączać się w działania związane z promocją regionu poprzez promocję naszych regionalnych produktów i marek.

Aby lepiej rozumieć obowiązujące prawo i interpretować jego zapisy będziemy ściśle współpracować z organami kontrolnymi.

Chcemy pozyskiwać fundusze na organizację lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz kampanii promocyjnych w kraju i za granicą.

Będziemy promować, kształtować i upowszechniać zasady uczciwego postępowania w obrocie gospodarczym."

We wszystkich wystąpieniach naszych gości pojawiało się zadowolenie z faktu powstania w naszym regionie izby gospodarczej zrzeszającej producentów branży rolno-spożywczej i życzenia realizacji zamierzeń.

 

Polskie Kulinaria 2023

 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Produkty lokalne i tradycyjne wysokiej jakości szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem kulturowym” w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW dnia 2 -3 września 2023 roku, w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

Plakat A4 2023 2 
 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski realizatorem operacji:
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku, godz. 17.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury/ Busko-Zdrój.

 

loga
 
Polskie Kulinaria 2022
 
Polskie Kulinaria 2021

Kontakt

Zadzwoń do nas
+48 606-464-932

Napisz do nas
biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Silni z Natury