Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek uświetnili spotkanie inaugurujące działalność Oddziału Świętokrzyskiego Polskiej Izby Produkuktu Regionalnego i Lokalnego.

W spotkaniu uczestniczyli także Izabella Byszewska i Jan Zwoliński Prezes i Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Prezes Izby Ireneusz Bęben oświadczył, że izba liczy 21 podmiotów gospodarczych, które postanowiły połączyć siły i zawiązać Izbę gospodarczą, która będzie reprezentowała ich interesy w zakresie prowadzonej działalności.

W swoim wystąpieniu oznajmił -

"Nasza izba posiada własną osobowość prawną i działa jako niezależna organizacja w strukturach Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL). Nasi członkowie są automatycznie członkami PIPRiL.
Chcemy być partnerem w tworzeniu polityki regionalnej oraz aktywnie włączać się w bieżącą działalność związaną z rozwojem naszej branży.

Chcemy pozyskiwać fundusze na organizację lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz kampanii promocyjnych w kraju i za granicą.

Pragniemy aktywnie włączać się w działania związane z promocją regionu poprzez promocję naszych regionalnych produktów i marek.

Aby lepiej rozumieć obowiązujące prawo i interpretować jego zapisy będziemy ściśle współpracować z organami kontrolnymi.

Chcemy pozyskiwać fundusze na organizację lub udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz kampanii promocyjnych w kraju i za granicą.

Będziemy promować, kształtować i upowszechniać zasady uczciwego postępowania w obrocie gospodarczym."

We wszystkich wystąpieniach naszych gości pojawiało się zadowolenie z faktu powstania w naszym regionie izby gospodarczej zrzeszającej producentów branży rolno-spożywczej i życzenia realizacji zamierzeń.